Mini Nettverk / Hjem /

Merk at blåbærplanter trives i sur jord. Det beste er nok å måle pH verdien med en pH måler, jfr videoene nedenfor om du er usikker på hvor sur jorden du planter blåbærbuskene i er. Er den for alkalisk bør du gjøre den surere. Dette bør sjekkes mer enn en gang i løpet av sesongen, siden forsuring av jorden som regel ikke er parmanent. Vann er nøytralt med en pH på 7, så regner det mye eller du vanner planten jevnlig kan pH verdien stige.

Plant frøet i fuktet sphagnum torvmose i frøbrett og dekk dem med ¼ tomme (0.635 cm) jord. Hold mediet konsekvent fuktig. Vær tålmodig. Blåbærfrø kan ta seks til åtte uker for å spire, i noen tilfeller opptil tre måneder.

Oversatt sitat herfra: Blueberry Seed Planting: Tips For Growing Blueberry Seed

Mulch

Torvmoseslekta Sphagnum

Nedbrutt torvmose er hovedingrediensen i den torven som brukes i store mengder som jordforbedringsmiddel og som vekstmedium i gartnerier og planteskoler. Siden det tar tusener av år å bygge opp de metertykke torvlagene vi finner på mange av våre myrer, er torvmyrene en naturressurs som lett kan overbeskattes. Det kreves derfor at det utvises miljøhensyn når disse ressursene skal utnyttes økonomisk.
Kilde: Torvmoser -  naturens våtserviett

En god, lett potting jord kan skapes ved å kombinere Leir hagejord, vermikulitt eller perlitt, kompost og torvmose i like deler.

Når du starter frø innendørs, eller rooting stiklinger, er et sterilt miljø viktig. Mikrober i organiske materialer, som for eksempel plantejord, kompost eller hagejord, kan føre til frø og stiklinger å råtne før de spirer eller danne røtter. En soilless blanding kan fremstilles ved å kombinere like deler vermikulitt eller perlitt med grov sand og torvmose.

I motsetning til organisk materiale, trenger vermikulitt og perlite ikke inneholde næringsstoffer. Ved start av frø i en av disse uorganiske materialer, bør gjødsel anvendes kort tid etter at spirene dukke opp. Frøene gi næring for de første stadier av vekst, men utviklings planter trenger flere næringsstoffer som næringsstoffer i frøet er oppbrukt.

Kilde: Hva er forskjellen mellom Vermiculite og Perlite? Se også

Hva er Perlite?

How to grow blueberriesr

Mini Nettverk / Hjem / Topp /